Đối tượng được giảm 30% tiền thuê đất năm 2021

Theo quyết định của Thủ Tướng Chính Phủ mới được ban bố, sẽ giảm 30% chi phí thuê đất năm 2021 cho nhóm đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch hô hấp cấp.

Thủ tướng vừa ra văn bản về việc giảm tiền thuê đất của năm 2021 đối với các đối tượng bị tác động bởi dịch bệnh. Chủ trương giảm chi phí thuê đất đã được bộ tài chính tìm hiểu, đề nghị thời gian qua.

Đối tượng được giảm 30% tiền thuê đất năm 2021

Theo quyết định, những đơn vị, đơn vị, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang được nhà nước cho thuê đất trực tiếp lựa chọn hoặc giao dịch của cơ quan pháp luật dưới hình thức trả chi phí thuê đất hàng năm ( người thuê đất ) sẽ được giảm chi phí thuê đất.

Mức giảm tiền thuê đất quy định ở trên được tính trên số tiền thuê đất phải nộp của năm 2021 theo quy định của pháp luật. Trường hợp người thuê đất đang được giảm tiền thuê đất theo quy định thì mức giảm 30% tiền thuê đất được tính trên số tiền thuê đất phải nộp sau khi đã được giảm theo quy định của pháp luật.

Theo quyết định của thủ tướng chính phủ, người thuê đất nộp 1 bộ hồ sơ đề nghị giảm tiền thuê đất (bằng phương thức điện tử hoặc phương thức khác) cho cơ quan thuế, ban quản lý khu kinh tế, ban quản lý khu công nghệ cao, cơ quan khác theo quy định của pháp luật kể từ ngày 25-9 đến hết ngày 31-12 để được giảm tiền theo quy định.

Trước đó, theo tính toán của bộ tài chính, việc giảm tiền thuê đất của năm 2021 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch covid-19 sẽ giảm thu ngân sách khoảng 5.300 tỉ đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hotline : 0906 604 602