Đồng Nai sắp ban hành quy định tách thửa mới

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, việc ban hành quy định mới là nhằm để kiểm soát hiện trạng tách thửa đất canh tác tràn lan, mua đi bán lại kiếm lời, dẫn đến xây dựng trái pháp luật, thành lập các khu đô thị tự phát.

Vừa qua, UBND tỉnh Đồng Nai đã có buổi họp với các sở ban ngành khu vực để góp ý xây dựng dự thảo quy chế tách thửa, hợp thửa mới trên toàn tỉnh để thay thế Quyết định trước đó về diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với từng loại đất đang thực hiện.

Căn cứ vào đó, tỉnh Đồng Nai sắp ban bố quy chế mới về tách thửa với những quy định cứng rắn hơn nhằm hạn chế tình trạng tách thửa đất nông nghiệp tràn lan, kinh doanh không phép thành lập các khu nhà ở tự phát.

Cụ thể, điều kiện cụ thể để tách thửa là có ít nhất một cạnh tiếp giáp với đường giao thông, cạnh thửa đất từ 5m trở lên với đường có lộ giới bằng, lớn hơn 19m và cạnh thửa đất từ 4m trở lên với đường có lộ giới nhỏ hơn 19m.

Đồng Nai sắp ban hành quy định tách thửa mới

Diện tích ít nhất để tách thửa đối với đất đô thị là 60m2 và đất ở khu vực nông thôn là 80m2. Đất canh tác tại thành thị tách thửa diện tích tối thiểu 500m2, đất canh tác ở nông thôn diện tích ít nhất tách thửa 1 ngàn m2.

Trong quy định tách thửa mới đề xuất phải có biện pháp ngăn chặn những trường hợp tách quá nhiều thửa đất nông nghiệp với diện tích nhỏ và trên một thửa đất có 20-30 trường hợp đồng sở hữu. Nếu các địa phương quản lý không chặt chẽ dễ mang tới xây dựng không giấy phép trên đất canh tác, thành lập các khu nhà ở tự phát. Trên thửa đất nông nghiệp có đất ở nhưng không quy định vị trí diện tích đất ở, người dân muốn tách thành 2-3 thửa các địa phương gặp rất nhiều vướng mắc, do đó cần quy định rõ hơn…

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, việc ban bố quy định mới là nhằm để kiểm soát tình trạng tách thửa đất canh tác tràn lan, mua đi bán lại kiếm lời, dẫn đến xây dựng trái pháp luật, thành lập các khu đô thị tự phát. Sắp tới các trường hợp tách đất nông nghiệp thành nhiều thửa đất nhỏ và cho nhiều nhà đồng sở hữu sẽ được ghi rõ” đất trồng trọt không được phép xây dựng các công trình kiến trúc nếu xây dựng sẽ bị tháo gỡ”, có như vậy mới ngăn chặn được hiện trạng tách thửa và xây dựng trái phép trên đất canh tác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hotline : 0906 604 602