Dự kiến tăng khoản phạt với môi giới bđs nếu nói sai về thông tin nhà đất

Tại dự thảo văn bản hướng dẫn quy chế xử lý hành chính trong các ngành kiểm soát nhà nước lĩnh vực xây dựng, có nêu đến thông tin về bđs.

Theo đó, đối với hành động không phân phối, phân phối không hoàn chỉnh hoặc cung cấp không trung thực giấy tờ, thông tin về nhà đất mà mình môi giới sẽ bị phạt tiền từ 120 triệu đồng đến 160 triệu đồng (hiện đang được thi hành, theo nghị định 139/2017/NĐ-CP thì chỉ bị phạt số tiền từ 40 triệu đồng đến 50 triệu đồng).

Cùng lúc, tại dự thảo nghị định kỳ này cũng biến động mạnh án kỷ luật với các hành động sai phạm quy định về bất động sản khác, rõ ràng như sau:

Trường hợp 1: phạt số tiền từ 60 triệu đồng đến 80 triệu đồng (hiện đang được thi hành, chỉ bị phạt số tiền từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng đối với cá nhân sai phạm, 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với cơ quan đoàn thể sai phạm) với một trong những hành động sau đây:

  • Kinh doanh dịch vụ môi giới bđs độc lập mà không có giấy chứng nhận làm nghề hoặc giấy chứng nhận làm nghề hết niên hạn sử dụng theo quy định.
  • Tẩy xóa, sửa sang, cho mượn, cho thuê hoặc thuê, mượn chứng chỉ làm nghề môi giới bất động sản để làm các công việc có liên quan đến môi giới đất đai.

Trường hợp 2: phạt tiền từ 80 triệu đồng đến 100 triệu đồng (hiện đang được thi hành, chỉ bị phạt số tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng) với một trong những hành động sau đây:

  • Kinh doanh dịch vụ nhà đất mà không mở công ty theo quy định của pháp luật, không đủ số người có giấy chứng nhận hành nghề môi giới bất động sản theo quy định hoặc giấy chứng nhận hành nghề hết thời hạn sử dụng theo quy định của pháp luật.
  • Không lập hợp đồng hoặc giao dịch  kinh doanh dịch vụ nhà đất không hoàn chỉnh các nội dung chủ đạo theo quy định.
  • Tổ chức kinh doanh dịch vụ môi giới, sàn bất động sản hoặc cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản không phụ thuộc chế độ kể lại theo quy định của pháp luật.
  • Sàn giao dịch nhà đất không có quy chế công tác, tên, khu vực theo quy định của pháp luật hoặc hoạt động sai quy chế được cơ quan có thẩm quyền đồng ý ; sàn bất động sản thiếu hẳn tên, địa chỉ theo quy định hoặc đổi khác tên, địa chỉ hoạt động song không bố cáo đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
  • Thu các loại phí kinh doanh dịch vụ nhà đất mà pháp luật không quy định.

Tình huống 3: phạt tiền từ 120 triệu đồng đến 160 triệu đồng (hiện đang được thi hành, chỉ bị phạt tiền từ 40 triệu đồng đến 50 triệu đồng) với hành vi đưa lên sàn giao dịch bất động sản bất động sản không đảm bảo đủ điều kiện đưa vào kinh doanh theo quy định.

Lưu ý, mức phạt tiền nêu trên là mức phạt áp dụng đối với tổ chức, đối với cùng một hành vi vi phạm hành chính thì mức phạt tiền đối với cá nhân bằng 1/2 mức phạt tiền đối với tổ chức.

Nếu dự thảo này được Chính phủ thông qua sẽ thay thế cho Nghị định 139/2017/NĐ-CP và Nghị định 21/2020/NĐ-CP.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hotline : 0906 604 602