Nâng khung xử phạt vi phạm xây dựng, kinh doanh BĐS có thể lên đến 1 tỉ đồng

Theo Bộ Xây Dựng,văn bản hướng dẫn số 139/2017/NĐ-CP (văn bản hướng dẫn 139 ) đã lộ rõ nhiều hạn chế, việc chưa hợp lý, thiếu tính khả thi, cần thiết sửa đổi. Như có phương án chế tài ngừng thi công đối với công trình xây dựng sai phạm, vài lĩnh vực còn thiếu chế tài xử trí, chế tài giải quyết đối với nhiều hành động sai phạm hành chính chưa đủ mạnh, không đủ sức răn đe, mức xử phạt còn thấp.

Nâng khung xử phạt vi phạm xây dựng, kinh doanh BĐS có thể lên đến 1 tỉ đồng

Căn cứ vào đó, vừa qua Bộ Xây Dựng đang lấy quan điểm dự thảo văn bản hướng dẫn quy tắc xử lý hành chính trong ngành xây dựng trong đó sai phạm trật tự xây dựng, mua đi bán lại nhà đất có hành vi bị xử phạt lên tới 1 tỷ đồng.

Nêu tại tờ trình chính phủ về việc ban hành nghị định, Bộ Xây Dựng đánh giá sau gần 4 năm văn bản hướng dẫn số 139/2017/NĐ-CP ( nghị định 139 ) quy chế xử phạt vi phạm hành chính trong vận hành góp vốn xây dựng việc kiểm soát bỏ vốn xây dựng, trật tự xây dựng tại các khu vực đã dần đi vào nề nếp, vi phạm về trật tự xây dựng được nhận diện, hạn chế và xử lý kịp thời, triệt để giúp giảm thiểu hiện trạng xây dựng không phép, sai phép, sai định hướng …. .

Tuy vậy, cũng, nghị định 139 đã biểu lộ nhiều giới hạn, bất cập, thiếu tính khả thi, cần thiết sửa đổi. Như có phương án chế tài dừng thi công xây dựng đối với công trình kiến trúc sai phạm ; nhiều phạm trù còn thiếu chế tài giải quyết; chế tài xử lý đối với nhiều hành vi vi phạm hành chính chưa đủ mạnh, chưa đủ sức răn đe, mức xử phạt còn thấp…

Dự thảo kỳ này đã đem vào các quy định của thông tư 03/2018/TT-BXD tăng mức tiền nộp phạt gấp 1, 5 đến 2 lần đối chiếu với mức phạt quy tắc của nghị định số 139 dự thảo ( có hành vi tăng 4 đến 5 lần như hành vi đặt điều kiện quy hoạch, quản trị sử dụng nhà chung cư ). Riêng sai phạm trong ngành trật tự xây dựng, mua đi bán lại bất động sản, có hành vi bị xử phạt lên tới một tỷ đồng.

Dự thảo văn bản hướng dẫn tăng mức phạt tiền lên tới 800 triệu đồng đối với một số hành động mua đi bán lại nhà đất như sang nhượng tất cả hoặc một phần mà không cam kết các đề nghị hoặc các căn cứ theo quy định của pháp luật, giao lại nhà, khối kiến trúc cho khách hàng khi chưa hoàn thiện bỏ vốn xây dựng nhà ở, khối kiến trúc và các công trình kiến trúc hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo tiến độ ghi trong dự án đã được duyệt, chưa cam kết gắn kết với hệ thống hạ tầng cơ sở chung của khu ; điều động hoặc chiếm giữ vốn không giấy phép ; sử dụng vốn điều động của đơn vị, cá nhân hoặc tiền tạm ứng của bên mua, bên thuê, bên thuê mua bất động sản hình thành trong thời gian tới sai mục đích đảm bảo ….theo nghị định số 139/2017/NĐ-CP hiện đang được thi hành, hình phạt cao nhất chỉ là 300 triệu đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hotline : 0906 604 602