Nhiều chính sách mới được ban hành tác động mạnh đến thị trường bất động sản

Theo Bộ Xây Dựng, trong nửa đầu năm, tuy rằng có nhiều trắc trở do dịch tạo ra nhưng với sự lãnh đạo quyết liệt và hữu hiệu của chính phủ, thủ tướng, thị trường nhà đất vẫn cơ bản vẫn ổn định. Trong đó, nhiều giải pháp,về đầu tư, xây dựng,mua đi bán lại nhà đất đã được ban hành, tháo dỡ khó khăn để tăng nguồn cung cấp cho thị trường bất động sản.


Trong quý 2 / 2021, chính quyền và các bộ, ngành đã ban bố các quy định pháp luật mới có liên quan đến việc triển khai thực hiện đầu tư xây dựng,nhà đất. Trong đó, các chủ trương hỗ trợ tài chính cho cổ đông, dân cư có nhu cầu mua nhà ở đã được tiến hành khi các ngân hàng thương mại giảm lãi suất cho vay, hỗ trợ nhiều gói nhằm giúp đỡ người dân vay mua nhà.

Nhiều chính sách mới được ban hành tác động mạnh đến thị trường bất động sản


Cụ thể, một số văn bản pháp luật vừa được ban bố như :
Ngày 21 / 5 / 2021, chính quyền đã ban bố văn bản hướng dẫn số 54 / 2021 / NĐ-CP quy định về đánh giá sơ bộ tác động môi trường. Văn bản hướng dẫn này quy định cụ thể về nhận định sơ bộ ảnh hưởng môi trường cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động đầu tư, đầu tư công, đầu tư theo các đối tác công tư, bỏ vốn xây dựng và vận hành cấp chứng chỉ đăng ký , trừ trường hợp cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo yêu cầu của nhà đầu tư.
Ngày 15 / 7 / 2021, chính phủ đã ban bố văn bản hướng dẫn số 69 / 2021 / NĐ-CP thủ tục về tu sửa, xây dựng lại nhà khu chung cư.

Văn bản hướng dẫn này quy định cụ thể về vấn đề nâng cấp, tái thiết nhà khu chung cư thuộc diện quy định tại điều 110 của luật nhà ở gồm có : việc thẩm định và kiểm tra phẩm bình chất lượng nhà chung cư, việt lập,thông qua lộ trình cải tạo,tạo dựng lại nhà khu chung cư ; sắp xếp khu vực sửa chữa, tái thiết nhà khu chung cư ; việc chọn lựa chủ dự án ; việc đền bù, hỗ trợ , tái định cư và sắp xếp nơi ở ngắn hạn cho người được tái định cư ; quyền,nghĩa vụ của chủ dự án, người sử dụng nhà chung cư trong hoạt động di chuyển, phá dỡ,nâng cấp,dựng lại nhà chung cư và vài ba cơ chế trong việc làm dự án tu sửa, tái thiết nhà khu chung cư ; việc cưỡng chế phá bỏ, chuẩn bị mặt bằng đối với nhà khu chung cư khi nhà nước lấy lại đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định này.
Đối với lãi suất ngày 19 / 5 / 2021 Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Quyết định số 697/QĐ-NHNN về mức lãi suất vay vốn để mua, thuê mua nhà ở xã hội, xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở là 4,8%/năm.


Ngày 30 / 6 / 2021, bộ xây dựng đã ban bố thông tư SỐ 06 / 2021 / TT-BXD quy chế về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng.thông tư này quy định cụ thể phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng cấp công trình xây dựng trong quản lý các hoạt động đầu tư xây dựng theo quy định tại khoản 4 Điều 5 Luật Xây dựng năm 2014 đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 3 Điều 1 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020 và khoản 2 Điều 3 Nghị định 06/2021/NĐ-CP. Thông tư này áp dụng với người quyết định đầu tư, chủ đầu tư, chủ sở hữu, người quản lý, sử dụng công trình, nhà thầu trong nước, nhà thầu nước ngoài, các cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động đầu tư xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam.


Ngày 30 / 6 / 2021, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 07 / 2021 / TT-BXD sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ vài vấn đề của thông tư số 19 / 2016 / TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 và thông tư số 02 / 2016 / TT-BXD ngày 15 tháng năm 2016 của bộ trưởng xây dựng.
Tuy vậy, theo bộ xây dựng, với những thành quả có được nêu trên, thị trường nhà đất cũng sẽ có những hạn chế cần cải thiện, chẳng hạn như : hệ thống pháp luật liên quan đến ngành nhà đất đã dần dần được hoàn thiện, tuy vậy vẫn còn nhiều thủ tục chồng chéo làm khó khăn trong thủ tục đầu tư, dẫn đến tình trạng thủ tục đầu tư bị trải dài gây ảnh hưởng đến nguồn cung cấp cho thị trường nhà đất.


Cơ cấu sản phẩm bất động sản tuy đã được điều chỉnh dần dần nhưng vẫn chưa đủ để đáp ứng được nhu cầu thị trường, nguồn cung nhà ở trung, cao cấp vẫn chiếm tỷ lệ lớn, trong khi đó nguồn cung cấp nhà ở giá rẻ,vẫn thiếu đối chiếu với yêu cầu thực tiễn; thông tin về thị trường bất động sản chưa hoàn toàn đồng nhất ; chưa đảm bảo công khai, rõ ràng( như thông tin về quy hoạch, các dự án được thế chấp ngân hàng,cơ sở pháp lý của từng dự án) Là nguyên nhân mang tới hiện tượng sốt nóng cục bộ tại một số khu vực.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hotline : 0906 604 602