Phương Thức Thanh Toán Tháng 7 ParkView Iris Tower

CÔNG TY CP BẤT ĐỘNG SẢN UNIHOMES MIỀN NAM GỬI ĐẾN QUÝ NHÀ ĐẦU TƯ VÀ ĐỐI TÁC PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN CỦA PARKVIEW IRIS TOWER TRONG THÁNG 7 NÀY.

Phương thức thanh toán ParkView Iris Tower 1:

               TT Thời điểm thực hiện thanh toán Tỷ lệ/ Giá Trị 
Đặt cọc Ngay khi ký Hợp đồng đặt cọc 100.000.000 VNĐ
Đợt 1 Trong vòng 7 ngày kể từ ngày ký Hợp đồng cọc (bao gồm các đợt thanh toán trên): ký HĐMBCH. 40% giá trị căn hộ bao gồm VAT
Đợt 2 45 ngày kể từ ngày thanh toán đợt 2 (trước ngày 20.8.2021) 10% giá trị căn hộ bao gồm VAT
Đợt 3 60 ngày kể từ ngày thanh toán đợt 3 (trước ngày 20.10.2021) 10% giá trị căn hộ bao gồm VAT
Đợt 4 60 ngày kể từ ngày thanh toán đợt 4 (trước ngày 20.12.2021) 10% giá trị căn hộ bao gồm VAT
Đợt 5 Trong vòng 15 ngày kể từ ngày CĐT thông báo bàn giao Căn hộ cho khách hàng   25% giá trị căn hộ bao gồm VAT + 2% KPBT
Đợt 6 Khi có Thông báo tiến hành thủ tục nhận hồ sơ cấp Giấy Chứng Nhận của CĐT 5% giá trị căn hộ bao gồm VAT

Phương thức thanh toán ParkView Iris Tower 2:

                TT   Thời điểm thực hiện thanh toán   Tỷ lệ/ Giá Trị   
Đặt cọc Ngay khi ký Hợp đồng đặt cọc 100.000.000 VNĐ
Đợt 1   Trong vòng 7 ngày kể từ ngày ký Hợp đồng cọc (bao gồm các đợt thanh toán trên): ký HĐMBCH 50% giá trị căn hộ bao gồm VAT
Các đợt kế tiếp Thanh toán 2.5% giá trị căn hộ bao gồm VAT / tháng  cho đến khi CĐT thông báo bàn giao căn hộ
Đợt bàn giao nhà Trong vòng 15 ngày kể từ ngày CĐT thông báo bàn giao Căn hộ cho khách hàng. 95% giá trị căn hộ bao gồm VAT (bao gồm các đợt thanh toán trên) + 2% phí bảo trì
Đợt cuối Khi có Thông báo tiến hành thủ tục nhận hồ sơ cấp Giấy Chứng Nhận của CĐT 5% giá trị căn hộ bao gồm VAT

Phương thức thanh toán ParkView Iris Tower 3: Áp dụng cho mã sản phẩm CH07, CH08, CH15, CH16, CH17

                TT   Thời điểm thực hiện thanh toán   Tỷ lệ/ Giá Trị   
Đặt cọc Ngay khi ký Hợp đồng đặt cọc 100.000.000 VNĐ
Đợt 1   Trong vòng 7 ngày kể từ ngày ký Hợp đồng cọc (bao gồm các đợt thanh toán trên): ký HĐMBCH 50% giá trị căn hộ bao gồm VAT
Các đợt kế tiếp Thanh toán 1% giá trị căn hộ bao gồm VAT / tháng  cho đến khi CĐT thông báo bàn giao căn hộ
Đợt bàn giao nhà Trong vòng 15 ngày kể từ ngày CĐT thông báo bàn giao Căn hộ cho khách hàng. 95% giá trị căn hộ bao gồm VAT (bao gồm các đợt thanh toán trên) + 2% phí bảo trì
Đợt cuối Khi có Thông báo tiến hành thủ tục nhận hồ sơ cấp Giấy Chứng Nhận của CĐT 5% giá trị căn hộ bao gồm VAT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hotline : 0906 604 602