Tp.Thủ Đức xử lí 5 vấn đề trong quy hoạch

Mới đây, UBND TP.HCM có tờ trình gửi Thủ Tướng về việc thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung Tp.Thủ Đức (Tp.HCM) đến năm 2040.

Điểm nổi bật là TP.HCM đã nêu lên 5  vấn đề trong quá trình định hướng, quy hoạch và phát triển Tp.Thủ Đức.

Đầu tiên, về cơ sở hạ tầng kinh tế tri thức và kỹ thuật, Tp.Thủ Đức bố trí quỹ đất để đầu tư phát triển hạ tầng cơ sở kinh tế sáng tạo, thành lập hệ sinh sáng tạo kết nối hoạt động sản xuất, dịch vụ và văn hóa tại TP.HCM, trên toàn quốc và quốc tế. Trong đó, các trung tâm sáng tạo là một giải pháp để thu hút các tập đoàn lớn đặt trung tâm nghiên cứu – phát triển, doanh nghiệp fdi, công ty khởi nghiệp và công ty quy mô nhỏ nhưng có lượng lao động ở mức cao và các ngành kinh tế sáng tạo.

Tp.Thủ Đức xử lí 5 vấn đề trong quy hoạch

Thứ hai, về gắn kết – đồng nhất với quy hoạch kinh tế – xã hội, TP.Thủ Đức chú ý đến xây dựng định hướng phát triển và danh mục đặc cách, dựa theo việc xem xét về kinh phí, quyền lợi, cũng như khả năng của các bên liên quan.

Thứ ba, về xây dựng khung chính sách thực thi định hướng, Tp.Thủ Đức xác nhận các chỉ tiêu khống chế phát triển đô thị trên 7 phạm trù, gồm giao thông, năng lượng, môi trường và môi trường tự nhiên, đào tạo và sức khỏe, nhà ở, dữ liệu chung, sự có mặt của toàn xã hội.

Thứ 4, về giải pháp an sinh xã hội, TP.Thủ Đức cam kết diện tích nền nhà ở quân bình đạt tiêu chuẩn đô thị loại i. Trong đó nâng cao –  chú trọng  xử lý nhà ở cho người dân có mức thu nhập trung bình và nhà ở xã hội cho người nghèo khổ, thu nhập thấp.

Thứ 5, về giao tiếp trong quá trình lập định hướng, Tp.Thủ Đức xác định tổ chức lập, giám định, thông qua và tổ chức thực hiện quy hoạch phải có được các thỉnh cầu, như tạo ra nền tảng giải pháp cộng tác nhà nước, tổ chức, khoa học, cộng đồng để cùng giao tiếp, giải quyết những vấn đề trong tiến trình tìm hiểu, giám định và duyệt dự án.

Theo khảo sát năm 2019, tổng số lượng người sinh sống ở cư trú của vị trí Thủ Đức là hơn 1 triệu người. Dự kiến đến năm 2030, số lượng người sinh sống ở toàn Tp.Thủ Đức đạt khoảng 1, 5 triệu người và đến năm 2040 đạt 1, 9-2, 2 triệu người. Về tổ chức chuỗi giao thông công cộng và hệ thống bến, bãi giữ xe đến năm 2040, TP.Thủ Đức cam kết giao thông công cộng, đạt 50-60% nhu cầu di chuyển. Mật độ hệ thống giao thông công cộng đạt 2, 5-3 km/km2 và đạt chỉ tiêu 50-60 km tuyến đường giao thông công cộng nhanh, sức chở lớn/triệu dân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hotline : 0906 604 602